مرجع خبری رئال مادرید: لوکاس وازکز هافبک رئال مادرید مقابل هوئسکا از مصدومیت برمی گردد و در ترکیب قرار خواهد گرفت.

البته دنی کارواخال محصول جوان اکادمی رئال هنوز ریکاوری نکرده و مشخص نیست که به بازی هفته اینده می رسد یا نه.