مرجع خبری رئال مادرید: زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید برای فصل اینده حساب ویژه ای روی مارکو آسنسیو بازیکن جوان رئال برای فصل اینده باز کرده و به هیچ وجه راضی به فروش وی نخواهد داشت.

زیزو به محض بازگشت به رئال مادرید با آسنسیو صحبت کرد و گفت که روی توانایی های این بازیکن حساب ویژه ای باز کرده است. بدین ترتیب اسنسیو با خیال راحت می تواند به ادامه راهش در رئال فکر کند چرا که قطعا در ایت تابستان فروخته نخواهد شد.