مرجع خبری رئال مادرید: کروس، کاسمیرو و بیل سه بازیکن رئال هستند که فصل بسیار بدی داشته اند و حالا می توانند از فرصت بازیهای ملی برای احیا شدن استفاده کنند.

بازیکن ولزی در بازی راهیابی مقابل اسلواکی شب مهمی خواهد داشت و می تواند در تیم ملی کشورش بدرخشد. کروس بازی حساسی مقابل هلند خواهد داشت که باید در ان احیا شود و بعد از ان نوبت نقش افرینی کاسمیرو در بازیهای دوستانه تیم ملی برزیل است.