مرجع خبری رئال مادرید : سری جدید تمرینات رئال مادرید زیر نظر زیدان با بازگشت اکثر ملی پوشان برگزار شد.