مرجع خبری رئال مادرید : سولشر سرمربی یونایتد به تمایل رئال به خرید رشفورد و پوگبا واکنش نشان داد.

وی اظهار داشت :” آنها برای آینده تیم کلیدی هستند. هدف ما حفظ کردنشان اس تا به به موفقیت های گذشته برسیم. توقع ما همین است. بازیکنان توانمندی داریم. “