مرجع خبری رئال مادرید : زیدان در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی رئال و هوئسکا تا جایی که توانست قربان صدقه هموطنش پل پوگبا رفت.

در حقیقت زیزو عملا نشان داد که این بازیکن اصلی ترین گزینه رئال برای نقل و انتقالات تابستانی است و به نظر می رسد که در ترکیب رئال به تدریج جانشین مودریچ خواهد شد.

زیزو در سال 2016 هم پوگبا را می خواست اما در آن زمان پرز ترجیح داد که این بازیکن را به خدمت نگیرد.