مرجع خبری رئال مادرید : لیست رئال برای بازی دوشنبه مقابل لگانس اعلام شد که رگیلون، براهیم و ماریانو با نظر کادر فنی خط خوردند.کورتوا، راموس، کروس، وینیسیوس به علت مصدومیت این بازی را از دست دادند.

لیست رئال بدین شرح است : کیلور ناواس، لوکا زیدان، آلتوبه، کارواخال، وایخو، واران، ناچو، مارسلو، اودریوزولا، مودریچ، کاسمیرو، والورده، یورنته، آسنسیو، ایسکو، سبایوس، بنزما، بیل و لوکاس وازکز.