مرجع خبری رئال مادرید : مودریچ تا سال 2020 با رئال قرارداد دارد. رئال به این هافبک کروات پیشنهاد داده که تا سال 2021 قراردادش را با رئال تمدید کند و بعد از ان بازنشسته شود.

این بازیکن تا سال 2020 با رئال قرارداد دارد و احتمال دارد که در تابستان آینده پیشنهاد مالی بهتری را بپذیرد و از رئال جدا شود.