مرجع خبری رئال مادرید : سایس گزارشی در مورد مدافعان پنج لیگ برتر اروپا منتشر کرد.  در این گزارش همه مدافعانی که در حداقل 80 حرکت دفاعی شرکت داشته اند، آنالیز شده اند.

بهترین مدافع فصل ، مارسلو از المپیک لیون بوده که 136 دوئل فردی را برده و 23 را باخته یعنی 85.5 درصد. مگوایر و فن دایک در رده های بعدی هستند. بهترین بازیکن لالیگا در دوئل های هوایی دفاعی، دیمیتریوس سیواس با 82 درصد است. بهترین در بوندسلیگا هوملس با 80.5 درصد است، بهترین در ایتالیا هم برونو آلوس با 80.3 درصد.

پیکه و واران در کنار موریسون از کاردیف در این رده بندی چهاردهم هستند. هر دو بازیکن 78.8 درصد از دوئل ها را برده اند. راموس در رده 24 در کنار گارای قرار دارد.