مرجع خبری رئال مادرید : زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید اعلام کرد که برخی بازیکنان باید برود تا تیم بتواند پول خریدهای جدید را جور کند.

آس در گزارشی لیستی 9 بازیکنی که می توانند در تابستان درامدزایی کنند را منتشر کرده که واران، کروس، بیل، ایسکو، وایخو، ماریانو، خامس، کواچیچ و مارسلو این لیست را تشکیل می دهند.