مرجع خبری رئال مادرید : گوران دورویچ بازیکن اسبق دپورتیوو لاکرونیا و سلتاویگو در مورد رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت:”بهترین ویژگی یوویچ این است که سریع با همه چیز هماهنگ می شود. یک تمام کننده آینده دار است که شم گلزنی بالایی دارد. یوویچ بازیکنی است که سن کم اما پیشرفت بالایی داشته است. او سخت تلاش می کند و عادی نتیست که کل استعدادیاب ها پیگیر او هستند. یوویچ با همه سیستم های ممکن می تواند بازی  کند .ی متواند با هر سبکی هماهنگ شود. همه تیم های بزرگ برای ا ومناسب هستند.”