مرجع خبری رئال مادرید : ژائو فلیکس بازیکن 19 ساله پرتغالی نگاه کل اروپا را به خود جلب کرده چرا که فصل درخشانی داشته است.

رئال یکی از مشتریان این بازین است اما کارش خیلی مشکل است چرا که فابیو پاراتیچی مدیر ورزشی یووه قرار است که به زودی با وکیل این بازیکن یعنی ژرژ مندس صحبت کند.