مرجع خبری رئال مادرید : جوزپه ماروتا مدیر ورزشی اینتر در مورد مائورو ایکاردی بازیکن آرژانتینی رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” سخت است که بتوان درصدی را در مورد آینده اش مشخص کرد. او تجربه ویژه ای دارد. او دو سال دیگر با ما قرارداد دارد و یکی از بهترین بازیکنان ماست. مسلما هم نظر ماشگاه در مورد آینده او مهم است و هم خودش.”