مرجع خبری رئال مادرید : زیدان در اولین دوران حضورش در رئال مادرید هرگز سعی نکرده که چند وجهی باشد و همیشه صادقانه حرفش را زده است. او زمانی که نخواهد به یک سوال جواب بدهد خیلی صادقانه و با لبخند معروفش این را می گوید و نمی خواهد و اهل دعوا نیست. او از زمان بازگشتش به رئال مادرید سعی کرده تیم را برای فصل آینده بسازد. او رفتار و نحوه ارتباطش را عوض نکرده و در سالن کنفران والدبباس هم با لبخند در مورد نقل و انتقالات صحبت می کند. مورد پوگبا روش زیدان را به خوبی نشان می دهد./ زیزو این بازیکن را می خواهد و به نظر می رسد که به هدفش خواهد رسید. زیدان به این هافبک علاقمند است و حس می کند او همان بازیکنی است که برنابئو را شیفته خود می کند.

پوگبا شخصیت فوق العاده ای دارد و هرگز در بازیها قایم نیم شود. او قدرت بدنی خوبی دارد و تیمش را به جلو می کشد. بازیکنی متفاوت با بقیه است و با توپ فوق العاده است. جام جهانی فوق العاده ای با تیم ملی فرانسه داشت، تیمی که بسیار تیمی بازی می کرد. ا ونقاط ضعف خودش را دارد و مسلما می تواند از این بهتر شود.  خریدنش در حال حاضر خیلی بهتر از دو سال و نیم پیش است. در آن زمان هم زیان او را می خواست.

فردریک هرمل