مرجع خبری رئال مادرید : دکلان رایس پدیده 20 ساله وستهام یکی از بازیکنانی است که مشتریان زیادی به سمت خود جلب کرده  است.

رئال و یونایتد هر دو این بازیکن را می خواهند اما هیچ بعید نیست که رئال اجازه بدهد تا رایس به اولدترافورد برود تا شانسش برای خرید پوگبا بیشتر شود و شیاطین سرخ برای جدایی هافبک فرانسوی رضایت بدهند.