مرجع خبری رئال مادرید : آس در گزارشی عنوان کرده است که مارکوس آسنسیو هافبک مایورکایی قطعا فصل بعد در رئال مادرید خواهد ماند.

زیدان حساب ویژه ای روی توانایی های این بازیکن مایورکایی حساب کرده و علاقه خاصی به این بازیکن دارد. مسلما مارکو در صورت خرید هازارد یک رقیب جدی در فصل آینده خواهد داشت.