مرجع خبری رئال مادرید : امیلیو بوتراگوئنو مدیر روابط آکادمیک رئال در مورد بازی مقابل لگانس گفت:” می خواهیم بازی کنیم. موقعیت برای کسب پیروزی داشتیم. حریف شایستگی های زیادی داشت اما باید برنده می شدیم.موقعیت داشتیم. زیاد نبود اما برای بردن کافی بود. لگانس مقابل هوادارانش با قدرت ظاهر شد. خوب دفاع کردند، بسیار تیمی بودند و از دو جناح دفاع می کردند. تیم سختکوشی هسند که کم گل می خورند.”

شایعات در مورد ترکیب:”ما حرفه ای هستیم. می دانیم که در بیرون چه اتفاقاتی رخ می دهد. سالها در فوتبال بوده ایم. باید مقابل هواداران  به تلاش ادامه بدهیم. باید به شش بازی باقیمانده فکر کنیم.”

سطح بنزما:”شرایط فوق العاده ای دارد. دیدن بازی او و نحوه حرکاتش لذت بخش است.”