مرجع خبری رئال مادرید :  ناچو در مورد شرایط فصل رئال گفت:” آسان نیست. به چنین بازیهایی و بدون انگیزه بازی کردن راضی نیستیم. با جدیت در نیمه دو مبازی کردیم.”

زیدان:”کمی جدیتش بیشتر است. توپ کند حرکت می کرد و برای ما مشکل بو. واکنش خوبی داشتیم اما به برد ختم نشد. اما در نیمه دوم حس بهتری داشتیم.”

اشتباهات دفاعی:”در لالیگا هستیم. سخت است که گل بخوری. خیلی راحت گل خوردیم. به طور کلی در دفاع هیچ کس خوب نبود.”

سال بنزما:”فصل خیلی خوبی داشته. گلهای زیادی زده و فصل فوق العاه ای داشته است. اگر یک بازیکن فصل خوبی داشته باشد آن بنزماست.”