مرجع خبری رئال مادرید : کارواخال در مورد بازی رئال و لگانس گفت:” بازی نزدیکی بود. بد بازی نکردیم. همه چیز را تحت کنترل داشتیم.با توجه به موقعیت هایی که داشتیم یک امتیاز کافی نیست.”

پاکسازی:”طبیعی است که پس از فصل بدون جام بدون بازسازی باشیم. ما آدم بزرگ هستیم و مسلما همه می خواهند شرایط را عوض کنند.”

بدون جام:”در این فصل چیزی است که نصیب ما شده. حالا باید بازیها را ببریم و در بالاترین رتبه ممکن قرار بگیریم.”

نقاط ضعف و قوت:”فکر نمی کنم نیازی به یک انقالب باشد. در سالهای اخیر تغییرات کمی داشتیم و هزار روز پیش قهرمان اروپا شدیم اما اگر باشگاه به دنبال تغییر است مسلما افرادی می آیند تا به تیم کمک کنند.”

هو شدن:”برخی من را تشویق کردند اما برخی به دروغ می گویند که وقتی در کاستیا بودم به سمت آنها انگشت نشان دادم.”