مرجع خبری رئال مادرید : در بوتارکه باز هم زیدان مهمترین و اثرگذارترین عنصر هجومی رئال بود. در فصل وحشتناک رئال فقط کریم است که در خط حمله می درخشد.

در بازی رئال و لگانس رئال عملکرد ضعیفی داشت که عملا جز کریم هیچ کدام از بازیکنان چیزی از خود ارائه ندادند و در جریان بازی حل شده بودند.

در نیمه اول به جز یک شوت از آسنسیو، مهاجمان دیگر رئلا به جز بنزما هیچ حرکت دیگری نداشتند. بنزما در مقابل لگانس گل زد تا به رکورد گلزنی در تمامی پنج بازی اخیر رئال برسد.  بنزما در شش بازی اخرش هفت گل به ضمر رسانده و سه پاس گل داده است. در حقیقت از 13 گل اخیر رئال، بنزما روی ده تایش نقش مستقیم داشته است.

بنزما حالا 27 گل زده و در شش بازی َآخر این فرصت را دارد تا پنج گل بزند و به بهترین فصل دوران فوتبالش با 32 گل در فصل 12-2011 برسد.