مرجع خبری رئال مادرید : اولی هوینس مدیر بایرن مونیخ در گفتگویی عجیب گفت که می خواهد امباپه را بخرد اما تنها مشکلش نداشتن پول برای این انتقال است.

امباپه گزینه رویایی رئال برای خرید در تابستان است اما قیمت 280 میلیونی او باعث می شود تا جذب این بازیکن عملا غیرممکن باشد.