مرجع خبری رئال مادرید : ترکیب پیشنهادی سان برای رئال مادرید فصل آینده کمی عجیب است.

ترکیب عجیب بدین شرح است : ناواس، خریمالدو، راموس، میلیتائو، کارواخال، رایس، پوگبا، ایسکو، امباپه، هازارد و وینیسیوس.