مرجع خبری رئال مادرید : جو کول بازیکن اسبق چلسی در مصاحبه با اسکای اسپورت در مورد آینده ادن هازارد صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” حفظ هازارد خیلی مشکل است اما به نظرم او در تیم می ماند. هر چد که به نظرم او رئال مادرید و مربیشان زیدان را هم دوست دارد.”