مرجع خبری رئال مادرید : تونی کروس هافبک رئال مادرید به علت مشکل سرماخوردگی در تمرین امروز رئال حضور نداشت.

از سویی وینیسیوس و کورتوا همچنان امروز تمرین نکردند و باید دید که به بازی یکشنبه َآینده مقابل بیلبائو خواهند رسید یا نه.