مرجع خبری رئال مادرید : اوندا سرو لیست خروج رئال برای فصل آینده را اعلام کرد. جدایی وایخو، مارکوس یورنته، سبایوس، براهیم دیاز و ماریانو قطعی استکه ممکن است برخی به صورت دائمی بروند و برخی قرضی. زیدان هیچ علاقه ای به این بازیکنان ندارد.

به این جمع باید بیل را هم اضافه کرد که شانس جدا شدنش بالاست. از سویی دیگر کیلور و واران هم اگر پیشنهاد خوبی داشته باشند می روند