مرجع خبری رئال مادرید : ماریانو دیاز مهاجم رئال مادرید که در این فصل تقریبا همیشه مصدوم بوده باز هم مصدوم شد و به علت مشکل از ناحیه تاندون بازی مقابل بیلبائو را از دست داد.

ماریانو امیدوار است که در بازی هفته َآینده رئال مقابل ختافه حضور یابد. او در این فصل چندین بار مصدوم شده است.