مرجع خبری رئال مادرید : رافا بنیتز مربی اسبق رئال مادرید در مورد زیدان صحبت کرد.

وی اظهار داش :”اطلاعاتی داشتم و حدس می زدم که این افتاق رخ بدهد. اگر رئالی ها خوشحال هستند بی نظیر است. من همیشه طرفدار رئال بوده ام. خاطرات خوبی از دوران حضورم در رئال دارم.”