مرجع خبری رئال مادرید : آینتراخت با پرداخت 6 میلیون یورو رسما 80 درصد از حق انتقال لوکا یوویچ هافبک صربستانی را از بنفیکا خرید.

بدین ترتیب رئال حالا باید برای خرید این بازیکن با تیم آلمانی مذاکره کند که قیمتش حداقل 60 میلیون یورو خواهد بود. از انتقال آینده وی 20 درصد به بنفیکا می رسد.