مرجع خبری رئال مادرید : فرناندو ردوندو بازیکن آرژانتینی اسبق رئال از وینیسیوس تمجید کرد.

وی اظهار داشت :” وینیسیوس بازیکن خوبی در دوران پسا رونالدو است. رئال در حال  شکل گیری است. وینیسیوس بازیکن بسیار بسیار جوان و خوبی است که در حال رشد است و به نظر ما جای زیادی برای بهتر  شدن دارد.