مرجع خبری رئال مادرید: خرید قریب الوقوع لوکا یوویچ به رئال در سایت های شرط بندی هم اثر دارد.

تا یک ماه پیش شانس پیوستن یوویچ به بارسا در سایت بتفیر 1 به 1.67 بود و شانس پیوستنش به رئال 1 به 8. اما در حال حاضر شانس پیوستن او به رئال 1 به 8 است. در حال حاضر اما شانس پیوستن این بازیکن به رئال مادرید 1 به 1.4 است که نشان می دهد شرط بندی ها احتمال پیوستنش به رئال را زیاد می دانند.