مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو در گزارشی نام هشت بازیکنی که مورد توجه رئال مادرید هستند را مرور کرده است.

درون دروازه کورتوا فیکس خواهد بود، لونین جوان جانشین کیلور ناواس پا به سن گذاشته می شود و لوکا زیدان دروازه بان سوم خواهد بود. در خط دفاعی میلیتائو جایگاهش تثبیت شده خواهد بود اما آینده واران نامشخص است. برای پست دفاع چپ، جونیور فیرپو محتمل ترین گزینه است.

در خط هافبک، کانته و پوگبا دو گزینه خرید توسط رئال هستند. در خط حمله رودریگو خریده شده و لوکا یوویچ و هازارد دیگر گزینه ها هستند.