مرجع خبری رئال مادرید: لیست 19 نفره زیدان برای بازی مقابل بیلبائو اعلام شد که سبایوس و یورنته با نظر کادر فنی و کورتوا، راموس، وینیسیوس، ماریانو و اودریوزولا به علت مصدومیت خط خوردند.

لیست رئال بدین شرح است: کیلور ناواس، لوکا زیدان، آلتوبه، کارواخال، وایخو، واران، ناچو، مارسلو، رگیلون، مودریچ، کاسمیرو، والورده، کروس،آسنسیو، ایسکو، بنزما، بیل و لوکاس وازکز.