مرجع خبری رئال مادرید : مارتین اودگارد بازیکن نروژی رئال مادرید در بازی ویتسه و زووله در زمینه پاس گل از روی نقطه کرنر هت تریک کرد.

بازیکن رئال که قرضی به تیم ویتسه رفته در این فصل درخشان کار کرده و نشان داد که تبحر خاصی روی ارسال توپ به دقیق ترین نقطه ممکن و روی سر هم تیمی ها دارد.