مرجع خبری رئال مادرید : هواداران رئال از بیل بدشان می آید و هر بار که او را در برنابئو ببینند بازیکن ولزی را هو می کنند.

همین ماجرا باعث شده تا زیدان تصمیم بگیرد که در دو بازی خانگی پایان فصل کمتر از بیل استفاده کند تا به نوعی از بازیکن ولزی محافظت کند. رئال می خواهد این بازیکن را با بالاترین قیمت ممکن در تابستان به فروش برساند.