مرجع خبری رئال مادرید : ژرژ مندس وکیل ژائو فلیکس پدیده بنفیکا در ماه های اخیر بارها با رئال تماس گرفته است.

در حقیقت وکیل فلیکس این بازیکن را به رئال پیشنهاد داده و خواستار حضور وی در برنابئو شده است. البته عملکرد فلیکس در هفته های اخیر باعث شده تا مشتریان بیشتری پیدا کند.