کیلور – کورتوا، جنجال زیدان

حالا که بازیکن بلژیکی ریکاوری کرده، مربی باید تصمیم بگیرد

بازی فردا برابر ختافه در فصل آینده سرنوشت ساز است