مرجع خبری رئال مادرید : مارتین اودگارد نروژی یکی از بازیکنان مورد نظر آژآکس برای تابستان آینده است. این بازیکن قرضی امسال از رئال به ویتسه ملحق شد که عملکرد درخشانی داشت.

مارک اوورمارس مدیر ورزشی اژاکس در نظر دارد که این بازیکن را به تیمش ببرد اما درخواست 20 میلیونی رئال برای انتقال باعث شده تا فعلا ماجرا مشکل باشد. رئال مادرید مشکلی با فروش اودگارد ندارد اما مشتریانش باید قیمت معقول برای جذب این پدیده بپردازند.

اودگارد پس از دورانی ناموفق در هیرنفین حالا در ویتسه می درخشد و در این فصل در 32 بازی هشت گل زده و نه پاس گل داده است.