مرجع خبری رئال مادرید : ختافه در حالی برای بازی مقابل رئال آماده می شود که جنه به علت محرومیت نمی تواند بازی کند. این مدافع توگویی می توانست مامور مهار بنزما باشد و حالا غایب خواهد بود.

برای این بازی دامیان سوارز و اولیورا از محرومیت ریکاوری کرده اند و بازی می کنند. در مرکز خط دفاعی حضور برونو در ترکیب قطعی است و احتمالا یگناسی میکل فیکس می شود. دامیان دفاع راست خواهد بود و کابررا دفاع چپ.