مرجع خبری رئال مادرید : هایمه ماتا ستاره ختافه در مورد بازی این تیم و رئال صحبت کرد:”رئال محکوم به بردن است و فرقی ندارد ک هدر چه شرایطی باشند. این باعث می شود که شرایط خیلی مشکل باشد. بهترین بازیکنان دنیا را دارند.  آنها همیشه می خواهند ثابت کنند که رئال برنده می شود. روند خیلی خوبی در سالهای اخیر داشتند. کاری کردند که هیچ کس نکرده بود. شایستگی های فوق العاده ای داشته اند. اما هر فصل دنیای خودش را دارد. حالا شرایط فرق دارد. تیم بسیار خوبی دارند و به جلو حرکت می کنند.  وینیسیوس یکی از بازیکنان خیلی خوب است که باید صد در صد آماده باشیم تا اگر در ترکیب قرار گرفت بتواند بازی کند.”

لئاندرو کابررا مدافع ختافه نیز گفت :” بازیهای آسانی برای ما نبوده است. بازی مقابل رئال آسان نیست. تیمی هستند ه با وجود آن که برای جام بازی نمی کنند، کیفیت فوق العاده ای دارند. بنزما؟ مهار او مشکل است چرا که مهاجم هدف نیست. در کل خط حمله حرکت می کند و تلاش کل تیم این است که فضاها را ببندند.”