مرجع خبری رئال مادرید: بوردالاس سرمربی ختافه در مورد بازی تیمش و رئال گفت:” پوشیدن پیراهن رئال مادرید به یک مسئولیت نیاز دارد و بازیکنان تلاش می کنند تا بازی خوبی داشته باشند و برنده شوند.”

وی افزود :” همیشه بازی مقابل رئال انگیزه بخش است و همه بازیکنان می خواهند بازی کنند. رئال برای جام بازی نمی کند اما بازیکنان حرفه ای زیادی دارند. مطمئنا برای آنها بازی بی مفهوم وجود ندارد و انگیزه خواهند داشت. مسلما با احترام به رئال نگاه خواهیم کرد. مسلما زیدان به خوبی اماده این بازی خواهد شد.”

وی در مورد بنزما هم صحبت کرد:”بازیکن بسیار بزرگی است. نه تنها در مقابل دروازه فوق العاده است بلکه برای کل تیم بازی می کند. اگر در رئال است به این خاطر است که از بهترین های دیناست. بنزما گلهای فوق العاده ای زده است. امیدوارم بازی نکند هر چند که طرفداران فوتبال دوست دارند بهترین ها را در زمین ببینند.”