مرجع خبری رئال مادرید : توتومرکاتو گزارش داده است که رئال در تابستان آینده برای خرید لوکا یوویچ و ادن هازارد 170 میلیون یورو خواهد پرداخت.

از این مبلغ قرار است که 100 میلیون یورو نصیب ادن هازارد هافبک بلژیکی شود وئ 70 میلیون یورو یوویچ صربستانی. اگر رئال بخواهد خرید دیگری داشته باشد بودجه اش را بر اساس فروش ها تامین می کند مثلا بیل می تواند پول خرید پوگبا را جور کند.