مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید اجازه حضور رائول دی توماس در بازی رئال مادرید و رایو را نخواهد داد.

در حقیقت بر اساس توافق میان رئال و رایو، تیم وایکانو فقط در صورتی می تواند مقابل رئال از دی توماس استفاده کند که مبلغی در حدود یک میلیون یورو بپردازد و اگر این مبلغ را نپردازند حق استفاده از او را ندارند. دی توماس با چهارده گل بهترین گلزن فصل رایو بوده است.