مرجع خبری رئال مادرید : دنی آلوس مدافع پی اس جی در مصاحبه با جوگونز در مورد نیمار صحبت کرد.

وی در مورد بحث پیوستن نیمار به رئال گفت :” آینده را نمی توان پیش بینی  کرد. او با پی اس جی قرارداد دارد و فکر می کنم تا پایان قراردادش بماند. توصر نمی کنم به رئال برود. فقط خودش می تواند بگوید چه کار می کند. به من گفته به رئال می رود؟ نه نه نه، چالش مهمی در پی اس جی دارد.”