مرجع خبری رئال مادرید : فرناندو کالاس خبرنگار برزیلی نشریه آس ادعا کرده است که وینیسیوس جونیور بازیکن جوان رئال مادرید به شدت از زیدان دلخور است.

در حقیقت وینیسیوس حس می کند که حالا که فصل از دست رفته هیچ دلیلی نداشته که در پایان فصل این گونه مورد بی توجهی قرار بگیرد و کمتر از 30 دقیقه در دو بازی اخیر حضور داشته باشد.

رویای وینیسیوس حضور در کوپا آمه ریکا بود که اگر فرصت بیشتری می داشت می توانست خودی نشان بدهد و شانس حضور در مسابقات را بدست بیاورد.

زیدان در 10 بازی قبلی خود در رئال به بازیکنانی نظیر آسنسیو و ایسکو خیلی فرصت داده و بی تردید به اندازه کافی آنها را دیده و این فرصت می توانست نصیب وینیسیوس شود.