مرجع خبری رئال مادرید : وینیسیوس پدیده برزیلی رئال مادرید رابطه گرمی با هموطنش نیمار دارد.

نیمار در بازی پی اس جی و آنژه یک دریبل تماشایی زد به شکلی که در ابتدا توپ را با دو ضربه بلند کرد و بعدش با ضربه پشت پا توپ را از سر بازیکن حریف رد کرد. نیمار صحنه این ویدئو را در اینستاگرام منتشر کرد و وینیسیوس برایش نوشت :” فوق العاده بود، چنین بازیهایی را فقط در بازی فیفا دیده بودم.” و نیمار در جواب وی نوشت:”تو را به چالش این دریبل دعوت می کنم!”