مرجع خبری رئال مادرید : اوندا سرو ادعا کرده است که اگر زین الدین زیدان مربی فرانسوی بخواهد از بین خسوس وایخو و ناچو یکی را انتخاب کند نظرش روی خسوس خواهد بود.

در حقیقت زیدان اعتقاد دارد که خسوس آینده دارتر است و به عنوان مدافع چهارم تیم پس از راموس، واران وئ میلیتائو گزینه مناسب تری نسبت به ناچو است.