مرجع خبری رئال مادرید : درست هفده سال پیش در چنین روزی، رئال مادرید با سوپرگل تماشایی زین الدین زیدان توانست نهمین چمپیونزلیگش را کسب کند.

بی تردید گل زیدان یکی از زیباترین گل های تاریخ فوتبال است که ضربه او تا سالها بخشی از تیزر برنامه های ورزشی بود.