مرجع خبری رئال مادرید : بازیکنان رئال در مورد رویاهایشان صحبت کردند.

کارواخال:” در 12 سالگی رویایم بازی کردن در رئال مادرید بود.پس می توانم بگویم به هدفم رسیده ام.”

مودریچ:”در اتاقم بودم و تماسی از جانب مدیر فرانس فوتبال دریافت کردم.کمی اشک ریختم و نتوانستم جلوی گریه ام را بگیرم”

بنزما:”15 ساله بودم و در آکادمی بودم. در آن زمان یک نفر از باشگاه به سراغم آمد. به من گفت که با حرفه ای ها تمرین می کنم و می توانم به یک بازیکن حرفه ای تبدیل شوم.”

بیل:”وقتی بچه هستی همه چیزی که می خواهی فوتبال بازی کردن است ، فقط همین. اما وقتی که تلاش می کنی به رویایت برسی باید همه چیز را پیرامون آن بسازی.”

کورتوا:”در سن 16 سالگی اولین بازیم را انجام دادم. بی نظیر بود.”

وینیسیوس:” این که برای اولین بار پیراهن رئال را بپوشم برای من حس بی نظیری بود. مثل تحقق رویاست.