مرجع خبری رئال مادرید : ریوالدو بازیکن اسبق بارسلونا در مورد بحث پیوستن هازارد به رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” هر دو بخش به هم نیاز دارند. رئال پس از فصلی ضعیف به دنبال بازیکنانی است که سال بعد واکنش نشان بدهند. هازارد هم به دنبال چالشی بزرگتر از چلسی است که رئال گزینه مناسبی برای اوست.”