مرجع خبری رئال مادرید : خاویر تباس رئیس لالیگا در مصاحبه با کادنا کوپه در مورد فلورنتینو پرز صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” مشکلی که با پرز داریم در مورد تفکرمان در مورد لالیگاست. آنها تفکر متفاوتی دارند. خیلی سخت است که به تفاهم برسیم.”